Teken uw handtekening

Wat is een getekende handtekening?

Een handtekeningmaker is een hulpmiddel waarmee u uw handtekening kunt aanpassen door deze te typen of tekenen. De handtekeningstempel kan online worden opgeslagen en daarmee van pas komen bij het ondertekenen van pdf-bestanden, Word, of om het op te nemen in e-mailhandtekeningen, enz.

Kan ik deze handtekeningmaker gebruiker voor juridische documenten?

Nee. De handtekeningafbeelding die door het programma wordt aangemaakt kan niet voor juridische documenten worden gebruikt, vanwege het gebrek aan voldoende gegevens om de authenticiteit van de handtekeningen en de integriteit van documenten te bewijzen. Voor wie een rechtsgeldige online handtekening wil, moet het volledige systeem gebruiken voor elektronische handtekeningen van CocoSign, dat niet alleen gebruik maakt van toonaangevende beveiligingstechnologieën als AES 256-bit encryptie voor gegevens in ruste of in doorvoer, maar genereert ook een betrouwbaar auditrapport voor elk ondertekent document, wat voldoende is om te gebruiken als bewijs in een rechtzaak, aangezien het authenticeert wie het document heeft ondertekent en wanneer dit is gebeurd. Daarnaast beschikt CocoSign over striktere authenticatie van de ondertekenaar, waarmee ongeathoriseerde partijen geen toegang tot het document zullen hebben, waarmee wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving op elektronische handtekeningen in de VS, zoals de ESIGN-wet en UETA.

Hoe gebruik ik de handtekeningafbeelding die ik heb gedownload vanuit de handtekeningmaker?
  • Download de handtekeningafbeeldingen naar uw computer of online apparaten, zodat u ze onderweg kunt gebruiken.
  • Neem de afbeelding op in verschillende soorten documenten, zoals pdf-bestanden, Word, Excel, Google Docs, en meer.
  • Voeg de afbeelding toe aan uw e-mailhandtekening of op uw website.
Maak gratis online een handtekening aan met de CocoSign oplossing

Behalve het gebruik van de handtekeningmaker voor het aanmaken van een gratis handtekeningstempel, is CocoSign is een zingende, dansende eSignature-oplossing die u helpt eenvoudiger, sneller en veiliger te ondertekenen, waarbij u het te ondertekenen document upload, een handtekening toevoegt door uploaden, tekenen of typen, en het ondertekende document direct opslaat.

Online handtekening VS elektronische handtekening VS digitale handtekening?

Online handtekeningen zijn eenvoudig gezegd hetzelfde als elektronische handtekeningen of eSignatures. Ze zijn eenvoudigweg de virtuele versie van handgeschreven handtekeningen. Soorten elektronische handtekeningen variëren en de digitale handtekening is er een van, die vaak wordt geauthoriseerd door certificatie-instanties die digitale certificaten afgeven die vergelijkbaar zijn met licenties of paspoorten. Het zijn allemaal veilige en legale vormen van handtekeningen.

7 dingen die u moet weten over online handtekeningen

We hebben een verscheidenheid aan vragen ontvangen over online handtekeningen. Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.
1. Geldt het intypen van uw naam op een formulier en het klikken op doorsturen als een wettige handtekening?

Nee. Er zijn verschillende factoren die de juridische status bepalen van elektronisch ondertekende documenten. In principe dienen deze documenten de aanwezigheid aan te tonen van drie elementen, te weten de identiteiten van de ondertekenaaars, hun intenties voor het ondertekenen van de documenten en de integriteit van de documenten. De kans bestaat dat uw elektronische handtekening wordt gekopieerd of dat er met de inhoud van documenten wordt geknoeid, waarmee de authenticiteit ervan wordt verminderd. Als gevolg daarvan is het eenvoudigweg intypen van uw naam en het indienen van het formulier verre van voldoende om als wettig bindende handtekening te dienen, die als bewijsvoering kan worden ingediend in een rechtzaal.

Gelukkig is CocoSign een topproduct om deze uitdaging te lijf te gaan met zijn eersteklas veiligheidsmaatregelen.

  • De bestanden die u verstuurd voor ondertekening, zullen alleen worden verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. CocoSign kan authenticatiecodes naar ondertekenaars versturen om hun identiteiten te verifiëren. Iemand die niet in staat is de juiste code in te voeren, zal geen toegang hebben tot de documenten.
  • Voorafgaand aan het ondertekenen van documenten, dienen ondertekenaars de algemene voorwaarden van CocoSign’s elektronische handtekeningsysteem te lezen, om ervoor te zorgen dat ze zich van tevoren bewust zijn van de juridische gevolgen. Als ze de bestanden eenmaal hebben geopend, betekent dit dat ze de intentie hebben deze te bekijken, ondertekenen, of af te wijzen.
  • Het biedt een complete audittrajectrapport en tijdsstempel van ondertekeningsactiviteiten, zoals wie het document heeft ondertekent en wanneer. Elke wijziging in het ondertekende document zal eveneens duidelijk worden vastgelegd, waarmee de integriteit ervan wordt beschermd.
  • CocoSign beveiligt de gegevens van gebruikers tijdens opslag of doorvoer met Geavanceerde encryptiestandaard (AES) 256-bit encryptie, welke algemeen gebruikt wordt door de bankindustrie voor het beveiligen van topgeheime informatie.
2. Hoe kunnen elektronische handtekeningen of online handtekeningen iets betekenen?

Veel reguleringen geven elektronische handtekeningen wettige erkenning, zoals eIDAS, ESIGN-wet, en UETA. Elektronisch ondertekende documenten houden dezelfde wettige status als die van hun papieren tegenhangers.

3. Zijn de initialen en de handtekening van een persoon legaal gezien verschillend?

Er is geen wettig verschil tussen de initialen van een persoon en zijn/haar handtekening. Sommigen ondertekenen in plaats van met hun volledige naam met hun initialen uit gemak. Anderen houden zich vast aan hun volledige naam. Zowel initialen als handtekeningen met volledige naam zijn wettig en geven aan dat u iets accepteert, goedkeurt of autoriseert.

4. Kan een document meer dan één type handtekening hebben?

Het is niet te adviseren om types handtekeningen te door elkaar te gebruiken. Gegegeven de noodzaak voor uniformiteit, dienen alle partijen hetzelfde type handtekening te gebruiken, hetzij elektronische danwel handgeschreven handtekeningen. Bovenal maakt het gebruik van verschillende soorten handtekeningen het auditspoor gecompliceerder. Daarom is het aanbevolen het document op een consistente wijze te ondertekenen, zodat het auditspoor van het document op één enkele plaats te vinden zal zijn.

5. Hoe kan ik ondertekenen als ik niet langer in staat ben mijn handtekening te zetten?

Als u hetzij lichamelijk niet in staat bent of analfabeet bent en een document niet handmatig kunt ondertekenen, dan kunt u in plaats daarvan ervoor kiezen om tekens als een X te zetten of uw vingerafdruk te gebruiken ten overstaan van een notaris of andere rechtspersonen. Daarbovenop geeft uw volmacht u het recht geeft om een gemachtigd agent namens u te laten ondertekenen. Elektronische handtekeningen, zoals CocoSign, zijn ook een reële optie, het helpt bij het met slechts een eenvoudige klik digitaal ondertekenen.

6. Wat is het verschil tussen natte, digitale, en elektronische handtekeningen?

Een natte handtekening is een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening staat gelijk aan een online handtekening, wat betekent dat u ondertekent door eenvoudig te klikken of een handtekening te tekenen met uw muis. Tot slot wordt de digitale handtekening beschouwd als de meest veilige vorm van elektronische handtekening, omdat deze strengere certificering heeft om de geldigheid van de handtekeningen te garanderen.

7. Dient mijn online handtekening identiek te zijn aan mijn handgeschreven handtekening?

Nee. Uw elektronische handtekening hoeft niet identiek te zijn aan uw handgeschreven handtekening. Op basis van wetgeving ten aanzien van elektronische handtekeningen, zijn de essentiële elementen met betrekking tot de rechtsgrond van elektronische handtekeningen de intentie van de ondertekenaar, controleerbare identiteit, en de integriteit van de inhoud van het document. Dus het schrijven van de handmatige handtekeningen of de stijlen van de online handtekeningen doet niet zoveel ter zake.

Zie de handtekeningen van succesvolle zakenmensen

signatures img
Virginia Woolf
signatures
signatures img
Edgar Allan Poe
signatures
signatures img
Charlie Chaplin
signatures
signatures img
Wolfgang Amadeus Mozart
signatures
signatures img
Barack Obama
signatures
signatures img
Steve Jobs
signatures
signatures img
Pablo Picasso
signatures
signatures img
Bill Gates
signatures
signatures img
Neil Armstrong
signatures
signatures img
Elvis Presley
signatures
signatures img
John Lennon
signatures
signatures img
J.K. Rowling
signatures

Handtekening generator hulpmiddelen

Veelgestelde vragen

Is mijn handtekeningstempel legaal?

Absoluut. De handtekeningafbeelding of stempel is 100% legaal en legitiem. U kunt deze gebruiken in documenten als looncheques, aankoopovereenkomsten of verkoopcontracten, enz. Maar hij wordt niet beschouwd als een wettelijk bindende online handtekening.

Zijn eSignatures hetzelfde als handgeschreven handtekeningen?

Ze werken op dezelfde manier. De ESIGN-wet, die in 2000 werd aangenomen, geeft elektronische handtekeningen dezelfde wettige status als handmatige. Daarom zijn elektronische handtekeningen net als handgeschreven handtekeningen rechtsgeldig.

Is het veilig om deze Handtekeninggenerator te gebruiken?

Ja. Het is compleet veilig om deze handtekeninggenerator te gebruiken. Zowel uw handtekeninggegevens als de handtekeningafbeeldingen zullen niet in ons systeem worden opgeslagen vanwege privacy- en beveiligingskwesties.

Beveiligingskwesties blijven echter aan de orde als u de afbeelding in Google Docs of via e-mails gebruikt, aangezien uw handtekeningen door anderen kunnen worden gekopieerd. Maar maak u geen zorgen, CocoSign is de oplossing, aangezien het over beveiligingsmaatregelen beschikt van militaire kwaliteit, zoals 256-bit encryptie en authenticatiecode, welke ervoor zorgen dat de identiteiten van de ondertekenaars eerst worden verzekerd voordat zij de documenten kunnen zien en ondertekenen.

Moet ik met mijn volledige naam ondertekenen?

Nee. Zodra u de handtekeningafbeelding heeft gedownload vanuit ons systeem, zult u deze niet meer kunnen bewerken. Als u uw handtekeningafbeelding wilt herindelen, dan zult u opnieuw dienen te beginnen in de handtekeninggenerator. Of u kunt ervoor kiezen CocoSign te gebruiken, waarmee u uw online handtekening kunt aanpassen en het pdf-bestand op hetzelfde platform kunt invullen.

Dient mijn getekende handtekening overeen te komen met de handtekening op mijn paspoort?

Dit is niet vereist. Zelfs uw handmatige handtekening verandert en varieert over tijd, dus het criterium voor het beoordelen van of uw handtekening geldig is, is niet of deze er exact hetzelfde uitziet als de handtekening in uw paspoort. Online handtekeningen blijven legaal als ze de intenties van de ondertekenaars weergeven, zij het met andere stijlen.

Welk afbeeldingsformaat zal mijn handtekening hebben?

Het formaat van uw handtekening zal PNG zijn. Het werkt als een handtekeningstempel. De handtekening kan, nadat deze is opgeslagen, op elk moment in elk document worden gebruikt.